type="text/javascript">

  

Een Boogaard-orgel voor de 
Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel 

Click here to edit subtitle

Opbouw

Zie voor meer foto's onder Foto's

Dag 1 – Maandag 4 februari 2013 – De opbouw is gestart

Deze dag staat vooral in het teken de aanvoer van materialen, zorgen dat alles voorhanden is in de kerkzaal. ’s Morgens om 8 uur arriveert een vrachtwagen van Dimetra, met daarin de hoofdkas van het orgel (de onderkas, het hoofdwerk en het bovenwerk). Daarnaast windlades, balgen, en zo meer.

 

Met een aantal vrijwilligers wordt de trailer gelost. Aan het einde van de morgen is de trailer leeg, en ligt de kerkvloer bezaaid met orgel-onderdelen. ’s Middags volgen nog andere materialen, welke ook al bij Dimetra lagen opgeslagen. Dit betreft de speeltafel, registermechanieken, windkanalen, etc.

Bij Dimetra ligt nu nog een deel van het pijpwerk: dat volgt in een later stadium. Het rugwerk staat nog in de werkplaats van Orgelmakerij Boogaard in Rijssen. Ook dat volgt nog. Het meeste ligt nu echter in de kerkzaal.

 

De opbouw kan nu echt beginnen!

 

Dag 2 - Dinsdag 5 februari 2013 - Het raamwerk van de onderkas staat

Vandaag is het echte werk begonnen: de opbouw op het orgelbalkon. Eerst is een mal geplaatst op het balkon, die in de werkplaats is gemaakt toen het orgel daar nog stond. Met deze mal zorgt men er voor dat de kas precies op de juiste plaats en direct op dezelfde wijze wordt geplaatst.


Aan het einde van de dag is het raamwerk van de onderkas gereed. Ook de frontband aan bovenaan de onderkas is met grote voorzichtigheid omhoog gehesen en bevestigd.

Dag 4 - Donderdag 7 februari 2013 - De hoofdkas vordert snel
Sinds dinsdag is er weer veel werk verzet. Nu staat een groot deel van de bovenkas ook op zijn plek. Dat was spannend: in de werkplaats kon de bovenkas niet op de onderkas worden geplaatst omdat de hal niet hoog genoeg was (bijna 10 meter...). Gelukkig past het goed...! Op een halve meter na (van de middentoren-kap) is het hoogste punt nu bereikt.

De windlades voor het hoofdwerk en het pedaal liggen nu op hun plek, ter hoogte van de frontband tussen de onder- en bovenkas. Op de foto's is te zien dat de werklieden van Orgelmakerij Boogaard de pijpensteunen in de pedaaltorens bevestigen: deze houden de frontpijpen op hun plek. Met grote precisie worden deze bevestigd, het waterpas komt er regelmatig aan te pas.
Dag 5 - Vrijdag 8 februari 2013 - Het orgelbalkon wordt voller, de kerkvloer leger
Inmiddels is het raamwerk van de hoofdkas compleet opgebouwd. Hier en daar zijn er al panelen bevestigd, de pijpensteunen voor het orgelfront zijn aangebracht en hier en daar zijn zelfs al enkele ornamenten geplaatst. De hoofdkas krijgt nu echt vorm.

Tegelijkertijd worden al delen van het binnenwerk gemonteerd, zoals het wellenbord voor het zwelwerk, het zwarte onderdeel halverwege de hoofdkas. Ook ontstaat nu zicht op de uitstraling van de vergulde biezen: niet opvallend aanwezig, maar wel altijd zichtbaar, hoe het licht ook valt.
Dag 7 - Dinsdag 12 februari 2013 - Het hoogste punt is bereikt!
Op maandag en dinsdag is hard gewerkt aan het plaatsen van de kappen, bevestigen van de ornamenten en pijpensteunen, het plaatsen van de zwelkast, etc. Op dinsdagavond is de grootste kap op de middentoren geplaatst, en daarmee is het hoogste punt bereikt. Op zo'n 9,90 meter hoogte vanaf het orgelbalkon...

Dit mooie moment is door diverse gemeenteleden bijgewoond, en gevierd met koffie en gebak. De slagroomtaart staat niet op de foto's, maar smaakte niettemin voortreffelijk...
Dag 9 - Donderdag 14 februari 2013 - De frontpijpen worden geplaatst
Nu de kas grotendeels is opgebouwd, kunnen de frontpijpen worden geplaatst. Deze zijn op woensdag opgehaald en in de kerkzaal neergelegd. Met speciale leren banden worden de grote pijpen omhooggehesen, en met grote zorgvuldigheid worden de pijpen geplaatst en ontdaan van de beschermfolie.

Het resultaat mag er zijn...
Dag 12 - Dinsdag 19 februari 2013 - Het front is gereed, nu het binnenwerk
Op vrijdag zijn de laatste frontpijpen geplaatst, en zijn de grotere onderdelen voor het binnenwerk omhooggehesen, zoals de speeltafel en de balgen. Daarmee heeft de mobiele hijskraan zijn diensten bewezen, en heeft deze de kerkzaal verlaten.

Zaterdag hebben enkele vrijwilligers een deel van de trappen achter het orgel geplaatst. Deze zijn nodig om straks bij de windlades van het hoofdwerk en pedaal (ter hoogte van de onderkant van de frontpijpen) en bij (nog hoger) de windlades van het bovenwerk te kunnen komen. Hierop staan immers de pijpen, en hier zal het stemwerk moeten worden uitgevoerd.

Deze week wordt het binnenwerk verder aangebracht. Inmiddels zijn de zijpanelen van de pedaaltorens bevestigd en zijn de frontpijpen aan de achterkant ook goed vastgemaakt.

Dag 15 - Vrijdag 22 februari 2013 - Trappen grotendeels gereed, binnenwerk vordert

De afgelopen dagen is gewerkt aan het binnenwerk van de hoofdkas. Delen van de windkanalen en registermechanieken zijn al aangebracht. Verder zijn nu ook de lamellen van de zwelkast geplaatst. Ook hebben gemeenteleden verder gewerkt aan het plaatsen van de trappen achter het orgel. Deze zijn nu grotendeels gereed. De komende tijd zullen deze worden afgerond en geschilderd.

In verband met andere projecten van Orgelmakerij Boogaard, zullen de komende 3 weken weinig werkzaamheden plaatsvinden. Daarna zal het binnenwerk verder worden aangebracht en zal het rugwerk worden geplaatst.

Week 3 - Vrijdag 22 maart 2013 - Mechanieken worden gemonteerd
Nadat de werkzaamheden 3 weken stil hebben gelegen, is de draad deze week weer opgepakt. Bijna letterlijk: deze week is een groot deel van de abstracten gemonteerd, de 'draden' vanaf de toetsen van de klavieren naar de ventielen in de windladen. En dat zijn er nogal wat... Op de foto's duidelijk zichtbaar. Een karwei waar veel precisie bij komt kijken!

Verder is de bediening van de zwelkast aangebracht en is een deel van de windkanalen gemonteerd. De speeltafel staat nu ook op zijn plek.

Aangezien het monteren van het binnenwerk geruime tijd duurt, en er 'voor het oog' weinig lijkt te veranderen, werken we deze site met een wat lagere frequentie bij. Vandaar de kop 'Week 3 ...'.
Week 4 en 5 - Vrijdag 5 april 2013 - Binnenwerk grotendeels gereed
De afgelopen 2 weken is het binnenwerk grotendeels gemonteerd. Ook zijn de resterende kaspanelen gemonteerd en is de verlichting in de orgelkas aangebracht. Verder heeft de schilder, dhr. Seppenwoolde van Noir Deco te Rijssen, de onderkas afgelakt, waarmee het schilderwerk nu is voltooid (de overige delen waren in de werkplaats al geheel afgelakt).

D.V. volgende week zal het rugwerk gemonteerd gaan worden. Dit is inmiddels gedemonteerd en samen met het overige pijpwerk ingeladen in een oplegger van Dimetra. Dinsdag zal deze worden gelost en zal de opbouw van het rugwerk beginnen.

Week 6 en 7 - woensdag 24 april 2013 - Het rugwerk geplaatst

Het rugwerk is nu ook geplaatst. Daarmee is het front compleet en vanuit de kerkzaal bezien af! Binnenin het orgel moet nog het nodige werk gebeuren. Naast dat de pijpen nog geplaatst moeten worden, zijn er nog tal van mechanieken te bevestigen en af te stellen.


De windkanalen zijn geplaatst, de Prestant 8 van het rugwerk (de frontpijpen) is inmiddels bespeelbaar. Op de foto's is onder andere te zien dat de winddruk wordt gemeten en afgesteld, in 'millimeters waterkolom'.


De komende weken zal het binnenwerk verder worden aangebracht.